Projekt reklamy na tramwaju

Tomek Słaboń, 3 października 2018